CIVILNO PRAVO

Civilno pravo je skup pravnih pravil, ki opredeljujejo temeljna pravila, institute in ravnanja, ki izhajajo iz lastninskega temelja na katerih je mogoče graditi medsebojne odnose na različnih civilnopravnih področjih.

Civilno pravo se deli na naslednja posamezna področja:

 • obligacijsko (obveznostno in pogodbeno) pravo
 • stvarno pravo
 • dedno pravo
 • družinsko pravo
 • zemljiškoknjižno pravo
 • postopki denacionalizacije – v izteku
 • posestni spori
 • avtorsko pravo
 • pravo varstva potrošnikov
 • medicinsko pravo
 • izdelava pogodb civilnega prava

Vsa razmerja izhajajo iz lastninsko pravnih razmerij.