USTAVNO PRAVO

Ustavno pravo je pravo, ki ureja temeljne človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti, bistvene prvine pravnega življenja, ekonomska razmerja in odnose med državo in nedržavnimi političnimi subjekti (politične stranke, različna združenja, interesne skupine…). Ustavno pravo preučuje materialne in formalne vire v državi in primerjalnopravno ustavnopravne ureditve v drugih državah. Najpomembnejši vir ustavnega prava so Ustava RS, Zakon o Ustavnem sodišču in spremljajoči predpisi, ter odločitve Ustavnega sodišča (ustavne pritožbe in druge odločitve).

Ustavo pravo pokriva naslednja strokovna področja:

  • ustavno pravo,
  • postopki pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  • pravo človekovih pravic,
  • postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin so temelj pravne države.