DELOVNO PRAVO

Delovno pravo je celota zakonov in podzakonskih predpisov, upravnih odločb, ter sodne prakse – judikatov,
ki obravnavajo medsebojne pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev. Delovno pravo vsebuje številne
vidike odnosov med sindikati, delodajalci in delojemalci.

Delovno pravo pokriva naslednja strokovna področja:

  • delovno pravni spori (individualni, kolektivni),
  • urejanje delovnih razmerij,
  • obligacijsko pravo,
  • delovno pogodbeno pravo,
  • delovno statusno pravo,
  • ustavno pravo.

Delodajalec mora spoštovati zaposlenega in obratno.