GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko pravo sestavljajo pravne norme, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov, njihove pravice in obveznosti.

Gospodarsko pravo pokriva naslednja strokovna področja:

 • statusno gospodarsko pravo,
 • priprava gospodarskih pogodb,
 • gospodarski spori,
 • pravo vrednostnih papirjev,
 • pravo intelektualne lastnine,
 • insolvenčni postopki,
 • arbitražno pravo,
 • finančno pravo,
 • pravo varstva konkurence,
 • javni razpisi in javna naročila,
 • zastopanje domačih in tujih pravnih oseb pred sodiščih, razsodiščih (arbitražo) in drugimi državnimi organi.

Prosta gospodarska iniciativa omogoča neslutene možnosti.