UPRAVNO PRAVO

Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in občinskimi) ali organizacijami, ki izvajajo javna pooblastila ali pa so izvajalci javnih služb (šole, vrtci, zdravstveni sektor), in drugimi subjekti, ki te pooblastil nimajo.

Upravno pravo pokriva naslednja strokovna področja:

  • upravno pravo,
  • upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem,
  • davčno pravo,
  • postopki pred Informacijskim pooblaščencem, ipd.

Država nima vedno prav ….